POLE NAMIOTOWE I KAMPEROWE

Pole namiotowe w Twardym Dole

Nasze pole namiotowe / kamperowe znajduje się przy dużej prywatnej plaży. Pole podzielone jest na 4 sektory co pokazuje nam to plan ośrodka .

 

Cennik:

SEZON NISKI

29.04 - 29.06, 1.09 - 30.09

SEZON WYSOKI

30.06 - 31.08

Dorośli20 zł / doba23 zł / doba
Dzieci, młodzież ucząca się15 zł / doba18 zł / doba
Dzieci do lat 3bezpłatniebezpłatnie
Namiot 1-2 osobowy18 zł / doba20 zł / doba
Namiot 3-4 osobowy20 zł / doba23 zł / doba
Namiot 5-6 osobowy22 zł / doba25 zł / doba
Namiot (pow 20m²)30 zł / doba35 zł / doba
Przyczepa do 4m22 zł / doba25 zł / doba
Przyczepa do 6m26 zł / doba30 zł / doba
Przyczepa powyżej 6m30 zł / doba35 zł / doba
Kamper35 zł / doba40 zł / doba
Samochód osobowy20 zł / doba20 zł / doba
Przedsionek przyczepy15 zł / doba15 zł / doba
Nocleg w samochodzie osobowym20 zł / doba23 zł / doba
Motocykl15 zł / doba18 zł / doba
Przyczepka bagażowa18 zł / doba18 zł / doba
Przyłączenie do prądu25 zł / doba25 zł / doba
Zwierzęta12 zł / doba12 zł / doba
Postój pustej przyczepy30 zł / doba30 zł / doba
Opłata klimatyczna2,80 zł / doba2,80 zł / doba

REGULAMIN POLA NAMIOTOWEGO I CARAVANINGOWEGO W TWARDYM DOLE


1. Teren pola namiotowego jest terenem prywatnym a przebywanie na nim oznacza akceptację
niniejszego regulaminu.
2. Do korzystania z pola namiotowego i caravaningowego uprawnione są osoby zameldowane
w recepcji Ośrodka Wypoczynkowego w Twardym Dole.
3. Recepcja czynna jest od godziny 8.00 do 20.00. Osoby przyjeżdżające po godz. 20.00
zobowiązane są do skontaktowania się pod całodobowym numerem telefonu : 513 036 539 w celu
zgłoszenia przybycia oraz do niezwłocznego zameldowania się w dniu następnym w recepcji ośrodka.
4. Opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu rozpoczęcia pobytu a wcześniejszy wyjazd
nie upoważnia do zwrotu należności.
5. Doba pobytowa trwa od godziny 12.00 do 12.00 dnia następnego.
6. Osoby zamierzające przedłużyć pobyt, zobowiązane są do poinformowania o tym recepcji przed
zakończeniem opłaconej doby pobytowej i uregulowania opłaty za przedłużenie pobytu.
7. W przypadku kontroli i braku posiadania ważnych opłat związanych z przedłużeniem pobytu,
kontrolujący ma obowiązek zainkasować należność x2.
8. Miejsce rozbicia namiotu oraz ustawienia pojazdu określa gospodarz pola.
9. Cisza nocna obowiązuje od 22:00 do 7:00 rano.
10. Na polu namiotowym turystom zapewniamy dostęp do wody i sanitariatów.
11. Mieszkańcy pola namiotowego i caravaningowego zobowiązani są w szczególności do:
a) utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku,
b) korzystania z urządzeń Ośrodka w sposób nie powodujący uszkodzeń
ani pogorszenia ich stanu technicznego.,
c) racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli.
12. Goście turystów mogą przebywać na polu namiotowym tylko do godziny 22:00.
13. Ognisko rozpalamy tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu, po wcześniejszym ustaleniu z recepcją.
14. Kategorycznie zabrania się:
a) Palenia ognisk poza wyznaczonym do tego celu miejscem,
b) Okopywania namiotów,
c) Ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody gospodarza.
15. W razie zniszczeń dokonanych na terenie pola namiotowego przez turystę, zostanie wyegzekwowane
wobec niego zadośćuczynienie adekwatne do wyrządzonej szkody.
16. Gospodarz pola namiotowego ma prawo pozbawić turystę dalszego pobytu, jeśli nie przestrzega on
norm współżycia turystycznego, zakłóca spokój innym użytkownikom pola namiotowego lub
nadużywa napojów alkoholowych.
17. Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola namiotowego są zobowiązani do zapewnienia
bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnej karty szczepień psa. Psy powinny być
prowadzone na smyczy i w razie potrzeby w kagańcu.
18. Turysta zobowiązany jest do przestrzegania przepisów p. pożarowych i sanitarnych.
19. Organizator pola namiotowego i parkingu nie odpowiada za rzeczy wartościowe, środki pieniężne itp.
pozostawione w namiotach, samochodach, przyczepach.

Twardy Dół

REZERWACJE

Centrum Wypoczynkowe „TWARDY DÓŁ”
Twardy Dół
83-224 Borzechowo

Tel. +48 510 10 55 55

Tel.  +48 513 03 65 39

rezerwacja@twardydol.pl

recepcja@twardydol.pl

Recepcja ośrodka jest do Państwa dyspozycji codziennie od godz. 8.00 do 20.00.